Vietnam

เวียดนาม กลางดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน โดยสาย

การบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

 

 

เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน โดยสายการแอร์เอเชีย [FD]

 

 

 

 

 

 

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย [FD] 

1.เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา”เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน 2.เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ 3.เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงินเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน 4.เที่ยวชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง 5.เที่ยวชมเมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” 6.ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” 7.ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง 8.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย 9. FREE WIFI ON BUS

 

 

 

 

เวียดนามเหนือ มอคโช-SaPa(FANSIPAN) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย [FD] 

1. ชม Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา 2. ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน 3. ชมมอคโช (Moc Chau) จังหวัด Son Laที่ขึ้นชื่อว่า NEW DESTINATION 4. ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 5. อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ ระลึกต่างๆ ฯลฯ 6.เที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market) ชมสินค้าท้องถิ่น 7.มีบริการ Free WiFi บนรถ 

 

 

 

สุดว้าว... โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกแอร์ [DD] 

1. เที่ยวชม เมืองโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมือง 2. เที่ยวชมเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก และพิเศษพักที่ดาลัด 2 คืน 3. สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” 4. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน 5. พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 6. FREE WIFI ON BUS

 

 

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการ บินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง 1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย และ พิเศษสุด พักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน บน บานาฮิลล์ 2. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 3. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและชม Hoi An Impressions Theme Park Show 4. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 5. สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง 6. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ 7. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 8. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 9. FREE WIFI ON BUS

 

 

Visitors: 1,484,296