Taiwan

ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4 D 2 N โดยสายการบินนกสกู๊ต [XW]

● ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ● ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ● แชะ ชิม ชิว สินค้าและอาหารพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน ● ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง ● พิเศษ !!! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน ● บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด ● Wi-Fi on Bus

 

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5D 3N โดยสายการบินนกสกู๊ต [XW]

ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการเทพลัทธิเต๋า ณ วัดเทียนหยวน พร้อมเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ กินลมชมวิวกับเมืองท่า “สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย” แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก ช้อปปิ้งตลาดดัง ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง, ซีเหมินติง, ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย พิเศษ !!! เมนู สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !! 

 

ไต้หวัน ลั้นลา อาหลี่ซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA 

• พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา บนเรือยอร์ชแบบส่วนตัว • อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว • สายการบิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวมาตรฐานโลก น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก.

 

 

 

TAIWAN OMG!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 4 คืน บินการบินไทย (TG) 

• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน • ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET • อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว • Thai Airways สายการบินระดับ 5 ดาวของคนไทยสะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50% • ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET

 

ไต้หวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA [BR] 

 ไฮไลท์.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า • อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... • ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักแบบส่วนตัว • สายการบิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวมาตรฐานโลก น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. 

 

Visitors: 1,484,297