Singapore


SINGAPORE SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจตสตาร์ แอร์เวย์ (3K)

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”

สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า)

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด

ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์

พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI

 
  
  
  
 

SINGAPORE SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”

สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า) 

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด

ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์

พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI

  
 

SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”

2. สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า)

3. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด

4. ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ๊ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์

5. พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI

 

HILIGHT SINGAPORE 3 วัน 2 คืน โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ [SQ]

 ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าขึ้น Super Tree)

2. สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)

3. ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)

4. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด

5. ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์

6. พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI

7. มีอาหารบนเครื่อง ทั้งขาไป -กลับ 

 
 

สิงคโปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome)

2. สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)

3. ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า)

4. ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า

5. ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์-บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์

6. พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว FREE WIFI

 
 
 
 
 

สิงคโปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจ็ตสตาร์แอร์เวย์ [3K] 

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome)

2. สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)

3. ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า)

4. ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า

5. ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์-บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์

6. พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว FREE WIFI 

 
  
Visitors: 1,484,296