Philippines

Enjoy Free Day ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล 5 วัน 2 คืน โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR)

ราคาเริ่มต้น: 15,888.-
• เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย
• เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู
• พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์ • อิสระเที่ยวเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกโปรแกรมเสริมตามความต้องการ
 
 

มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)

ราคาเริ่มต้น: 25,888.-
• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์
• ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
• ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
• ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ
• ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
 
 

ฟิลิปปินส์-มะนิลา นั่งรถ Jeepney ชมภูเขาไฟตาอัล 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ราคาเริ่มต้น: 22,888.-
• ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ
• ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
• โบสถ์ซานอะกุสติน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน
 
 
Visitors: 1,484,296