Nepal

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย ล่องเรือทะเลสาบเฟวา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

• ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์

• ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล

• ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ ** Option เสริม พิเศษ นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้น Annapurna Base camp และ นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดยอดเขาเอเวอเรสต์ **

 

Visitors: 1,484,356