Macau

มาเก๊า เหมา เหมา 3D2N โดยสายการบินแอร์เอเชีย [FD]

 ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

• เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่

• ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็น สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่

• ไปสวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเมืองดอกไม้หนันซาน

• ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ

• ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

• ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort 

 

มาเก๊า เก๋า เก๋า 3D2N โดยสายการบินแอร์มาเก๊า [NX]

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

• เที่ยวเมืองมรดกโลก มาเก๊า

• ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort

• ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส

• สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊าและ วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น

• ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น

• ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่มอลล์ • เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง


 
 
 
 
 

สุดติ่ง.. มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

• เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”

• ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL

• และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อมาเก๊า

• เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของ เมืองเซินเจิ้น

• ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง

• ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และวัดแชกงหมิว

ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดมาบุญครองเซินเจิ้น “หล่อหวู่และ ถนนนาธานฮ่องกง

 

สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง 4D3N โดยสายการบินแอร์เอเชีย [FD]

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

สุดคุ้ม!!! เที่ยว 4 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชม เมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่

• ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็น’ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่

• ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน

• ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

• ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort •เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น

•ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำ แบบ 3D แสง สี เสียง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกงวัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์ 

 
 
 

มาเก๊า ฮ่องกง สุดจัด..!! 3D2N โดยสายการบินแอร์มาเก๊า [NX]

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

• นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ที่เปิดใหม่ล่าสุด!!

• ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน และวัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า

• ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak (นั่งรถรางพีคแทรม) เที่ยวเมืองมรดกโลก มาเก๊า

• ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort

• อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

• ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง , บะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง

 
 
 
 

 

 

สะพานมังกร มาเก๊า ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด โดยสายการบินแอร์เอเชีย [FD]

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

•พักฮ่องกง 2 คืน !!

•ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเก๊า และ ฮ่องกง 9วัด

•เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”

•ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และวัดแชกง

•ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชม วิว 360 องศา

•ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ท เอาท์เล็ต

 
 
 
 
 
Visitors: 1,484,296