Indonesia

Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG)

•วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร •วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" •วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี รายรอบด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม •บาหลีสวิงค์ (Bali Swing) เพลิดเพลินกับการนั่งชิงช้า ถ่ายรูปกับรังนก พร้อมชมกาแฟขี้ชะมดที่มีกลิ่นหอมชวนลิ้มลอง •วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง

อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

อินโดนีเซีย Bali Journey 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย [TG]

ราคาเริ่มต้นที่ 23,900 บาท

- วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร

- วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี”

- วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี รายรอบด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม - บาหลีสวิงค์ (Bali Swing Family) เพลิดเพลินกับการนั่งชิงช้า ถ่ายรูปกับรังนก พร้อมชมกาแฟขี้ชะมดที่มีกลิ่นหอมชวนลิ้มลอง

- วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง 

อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย [GA]

ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาท

- มหาเจดีย์บุโรพุทโธ (Borobudor) ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

- วัดพรามนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู

- หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

- วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี”

- วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง

Visitors: 1,484,296