Hong Kong

ฮ่องกง.. FRIENDS ZONE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน

• เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม • นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALL ตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน • เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของ เมืองเซินเจิ้น • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำ แบบ 3D แสง สี เสียง • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิวแอร์เอเชีย (FD)

 

 

 

 

 

ฮ่องกง แชร์โลมา..!! 3 วัน 2คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา • ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่เลดี้มาร์เก็ตและซิตี้เกท • ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อยห่านย่างฮ่องกง,บะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง • รวมค่ากระเช้านองปิง

 

ฮ่องกง เฮง เฮง เฮง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงและเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ • ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา • ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย, ซิตี้เกทเอาท์เลท • เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ, ห่านย่าง

 

ตะลุย ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)

เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) • ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ • ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว • อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ย่านจิมซ่าจุ่ย • ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง

 

Visitors: 1,484,296