Cambodia

ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)


ราคาเริ่มต้น: 12,888 10,888.-
 
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
• เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
• ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
• ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม
• ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

ราคาเริ่มต้น: 15,888.-
 
• ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
• เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
• ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
• พิเศษ...เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงาม

ประเทศเพื่อนบ้าน..เที่ยว ง่ายๆ กัมพูชา-นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ

ราคาเริ่มต้น: 8,999.-
 
• ด่านปอยเปต-โตเลสาบ-ปราสาทนครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายศรี
• ปราสาทนครวัด(1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)-องค์เจ๊กองค์จอม-ตลาดซาจ๊ะห์

เที่ยวเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

ราคาเริ่มต้น: 13,888.-
 
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
• เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
• ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
• ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
• ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
Visitors: 1,484,296