Brunei

บรูไน ดารุสซาลาม นครแห่งสันติสุข 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน [BI]

ราคาเริ่มต้นที่ 17,900 บาท

- ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque

- ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer

- ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman

- สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนีย

Visitors: 1,484,297